Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Fortell det til Ovanda (jeg, meg, min, mitt) samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten sin. Fortell det til Ovanda ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen.

NB! Det er ikke, under noen omstendigheter, lov til å kopiere noe innhold fra denne personvernerklæringen.

Min kontaktinformasjon er:

Fortell det til Ovanda (personlig blogg)

v/Ann Katrin Johansen

E-postadresse: ankajo@fortelldettilovanda.com

Rettighetene dine

Hvis du vil benytte deg av en av dine rettigheter, kan du sende meg en e-post på e-postadresse ankajo@fortelldettilovanda.com. Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Les mer om alle rettighetene dine på Datatilsynets sider.

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger jeg behandler om deg, og be meg om å rette opplysninger som ikke er riktige. 

 • Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be meg om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv. 

 • Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom jeg behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det. 

 • Dataportabilitet: Dersom jeg behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be meg om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 

 • Klageadgang: Du kan klage til Datatilsynet på min behandling av personopplysninger. Jeg håper at du vil si ifra direkte til meg først, så jeg kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

Hvem jeg behandler personopplysninger om

Jeg behandler personopplysninger om besøkende på nettsiden Fortell det til Ovanda.

Hvordan jeg samler inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til meg. For at jeg skal kunne levere produkter eller tjenester trenger jeg imidlertid en rekke opplysninger fra deg, for å kunne gjennomføre tjenesten. Jeg verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Jeg bruker heller ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine.

Jeg behandler personopplysninger når noen:

 • sender meg e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse.

 • melder seg på nyhetsbrev.

 • bestiller en gratis mal eller annet gratis innhold fra meg.

 • bruker nettsiden min (jfr. avsnittet om informasjonskapsler).

 • legger igjen en kommentar på nettsiden min.

 • sender inn en henvendelse via kommunikasjonsverktøy eller kontaktskjema på nettsiden min.

 • svarer på en spørreundersøkelse.

Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Jeg behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1:

a)  «Samtykke»: Når du selv har gitt meg ditt samtykke.

b)  «Avtale»: For å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før jeg inngår en avtale.

c)  «Rettslig forpliktelse»: for at jeg skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse.

f)  «Berettiget interesse»: For å kunne ivareta en berettiget interesse, som jeg mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Jeg behandler personopplysninger knyttet til:

Henvendelser fra deg, inkl. kommunikasjon

Når du henvender deg til meg via nettsiden (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler jeg personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender meg melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til meg.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle jeg mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle jeg mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.

Jeg går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke sjeldnere enn annethvert år. For å ivareta en eventuell historikk og logikk i kommentarfeltet, slettes ikke kommentarer systematisk. Henvendelser jeg er pliktig til å oppbevare, som dokumentasjon i forbindelse med en reklamasjon-/klagesak, lagres til fristen for å reklamere/klage er utløpt (to eller fem år). Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Markedsføring i eksisterende kundeforhold

Når du blir kunde eller medlem hos meg behandler jeg personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende kundeforhold hos meg vil jeg kunne sende deg markedsføring på e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15, samt Forbrukertilsynets tilhørende veiledning.

Formålet er å kunne yte god kundeservice. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne tilby deg relevante produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget kan også være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), der du har gitt meg ditt samtykke.

Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av angis i alle e-poster og SMS-er jeg sender som er knyttet til markedsføring. Opplysningene oppbevares inntil den registrerte ber om at de blir slettet.

Nyhetsbrev

Jeg sender ut nyhetsbrev i form av e-post, med artikler, blogginnlegg, rabatter, tilbud, gratis maler, sjekklister og lignende. Nyhetsbrevene kan av og til også inneholde informasjon om mine produkter og tjenester. Når du abonnerer på nyhetsbrev behandler jeg personopplysninger som kontaktinformasjon og IP-adresse.

Formålet er å kunne informere om relevante nyheter og tilbud, samt å yte god kundeservice til potensielle og eksisterende kunder.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke. Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrevene, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake (melde deg av) ved å klikke på «Subscribe» nederst i en av e-postene. Opplysningene oppbevares inntil den registrerte ber om at de blir slettet.

Arrangementer, også digitale

Når du deltar på gratis arrangementer hos meg behandler jeg personopplysninger som kontaktinformasjon. For betalingsarrangementer samler jeg i tillegg inn bestillings- og betalingsinformasjon.

Formålet er å kunne tilby kunder og potensielle kunder relevante kurs, foredrag og workshops.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke eller b) avtale. Opplysningene oppbevares så lenge det er relevant for formålet, eller, ved avtale, inntil fem år etter reglene i bokføringsloven.

Spørreundersøkelser

Jeg informerer alltid om formålet med spørreundersøkelser jeg gjennomfører, og om de er anonyme eller ikke. Jeg deler ikke informasjonen med andre, eller bruker den til andre formål enn det jeg har oppgitt. Ved anonyme undersøkelser samles ingen personopplysninger inn.

Behandlingsgrunnlaget for undersøkelser som ikke er anonyme er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke. Opplysningene lagres så lenge det er relevant for formålet, eller inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet.

Leverandører, samarbeidspartnere og databehandlere

Når du inngår en avtale med meg, enten som leverandør, samarbeidspartner eller databehandler, behandler jeg personopplysninger som kontaktinformasjon. Øvrige opplysninger er normalt sett knyttet til en virksomhet, og således ikke personopplysninger.

Formålet er å kunne inngå slike avtaler.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Bruk av nettsiden

Når du bruker nettsiden min behandler jeg personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy.

Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet mitt.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet mitt. Les mer i neste kapittel.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver jeg hvordan jeg bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden min https://www.fortelldettilovanda.co, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Når du besøker nettsiden min for første gang, eller etter at du har slettet informasjonskapsler, blir du informert om at jeg bruker informasjonskapsler gjennom et banner som kommer opp nederst på siden. Ved å klikke på banneret aksepterer du at jeg bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor, for at du skal kunne fortsette å bruke nettsiden min.

Jeg bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden min:

Google Analytics

 • _ga: skille mellom unike brukere (2 år)

 • _gat: begrense antall forespørsler

 • _gid: skille mellom unike brukere (24 timer)

Facebook

 • fr: for brukere av nettsiden som er pålogget Facebook

Squarespace

 • ss_cid: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site (2 years)

 • ss_cvr: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site (2 years)

 • ss_cvisit: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site (30 min)

 • ss_cvt: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site (30 min)

 • ss_cpvisit: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site (2 years)

 • ss_cookieAllowed: Remembers if a visitor agreed to placing Analytics cookies on their browser if a site is restricting the placement of cookies

Jeg bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:

●      Google Analytics

●      Facebook piksel

Jeg bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden, som beskrevet i kapittelet over.

Jeg bruker Facebook piksel for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering på Facebook.

Jeg bruker Squarespace til å sende nyhetsbrev, som også bruker informasjonskapsler for påmeldingskjemaer på nettsiden.

Skru av eller slette informasjonskapsler

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett

Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

Hvem jeg deler personopplysninger med

For å kunne drive bloggen min, er jeg noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende)

 • Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring

 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer

 • Offentlige myndigheter jeg er pliktig å rapportere til

Jeg krever at alle jeg deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Jeg inngår databehandleravtale med alle leverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der jeg bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører jeg bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. Dersom du vil vite hvilke leverandører jeg bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier, kan du kontakte meg på e-post: ankajo@fortelldettilovanda.com.

Sikkerhet

Jeg tar informasjonssikkerhet på alvor, og jeg vil alltid gjøre mitt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker jeg sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene mine og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene jeg oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Jeg bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Jeg tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til mine instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Jeg har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og jeg vil ved avvik sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil jeg også varsle berørte registrerte.

NB! Det er ikke, under noen omstendigheter, lov til å kopiere noe innhold fra denne personvernerklæringen.